top of page
Listening to Music_edited.jpg

Avond opstelling

Familieopstellingen

Een familieopstelling is iets heel bijzonders en moeilijk uit te leggen.
Het biedt de mogelijkheid om patronen aan het licht te brengen die soms diep verborgen liggen in ons (collectief) onderbewuste. Loop je ergens tegenaan in je leven. Heb je vragen over persoonlijke stukken in je leven, patronen die steeds terugkomen of over een diep onverklaarbaar verdriet. Het verliezen van een kind, ouder, broer/zus of grootouder die een leegte achter laten binnen het familiesysteem, dan geeft een opstelling je de mogelijkheid tot een totaal andere kijk en ingang op de kwestie.
Het is ook mogelijk om inzicht te krijgen in je verlangens en kwaliteiten.

Tijdens een avond familieopstellingen wordt er gebruik gemaakt van representanten.
Representanten zijn mensen die binnen een familieopstelling een ander 'representeren'.
Zij vertegenwoordigen iemand van het systeem bijvoorbeeld  iemands vader of moeder, broers of zussen, iemands kind of een ander familielid. Maar kunnen ook staan voor bijvoorbeeld een heel land.

De representanten (andere groepsleden) bewegen vanuit de ziel van de door jouw opgestelde familieleden, de begeleider zal leiding nemen in dit proces daar waar nodig is.

Door dit letterlijk in de ruimte te zien, te ervaren en te voelen, ontstaat er binnen jouw familiesysteem bewegingen. Door de werking van een groep zal de familiedynamiek nog krachtiger voelbaar zijn.

 

Deelnemen

Tijdens een avond familieopstellingen in een groep breng je als vraagsteller een vraag of thema in.
Hier gaat het om issues/dingen waar je tegenaan loopt in je leven of waar je naar wilt kijken.
Ook is er de mogelijkheid om je op te geven als representant tijdens de avonden familieopstellingen.
Dit is vooral bedoeld voor mensen die graag kennis willen maken met en willen ervaren wat een familieopstelling nou precies doet en in beweging brengt.

Een vraagsteller kan worden gevraagd om als representant op te treden in een opstelling van een andere vraagsteller. Dit kan een hele bijzondere ervaring zijn, maar is zeker niet verplicht. Iedereen mag altijd, zonder opgaaf van reden, weigeren om op een bepaald moment in een representanten-rol te gaan staan.

De begeleider zal vanuit jouw familiesysteem representanten (andere groepsleden) opstellen in de ruimte, die staan voor jouw familieleden.
Hierdoor ontstaat er een zichtbare dynamiek waarin de emotionele spanningsvelden binnen deze familierelaties zich afspelen. Deze vorm van werken wordt ook wel systemisch werken genoemd.


Voor de avond Familieopstellingen zijn er beperkt aantal opstellingen beschikbaar.
Deelnemers die een vraag willen inbrengen voor een opstelling raden we om zich tijdig aan te melden!
De rest van de groep wordt uitgebreid met een hoeveelheid representanten. Ook al heb je geen ervaring met familieopstellingen. Ieder is van harte welkom.

De opstelling
Een opstelling begint meestal met een kort gesprek vooraf waarin de vraagsteller zijn of haar vraag of thema inbrengt. Vervolgens stelt de begeleider vragen en stemt zich af op het systeem van de cliënt om zich een beeld te vormen van de onderliggende patronen en dynamieken.
Het is belangrijk om een duidelijke vraag te hebben. Wat leeft er in de vraagsteller, wat wilt ‘gezien’ worden. Hoe duidelijker de hulpvraag. Hoe dringender het thema, hoe krachtiger een opstelling kan laten zien wat er speelt.

Het doel
Het doel is om weer beweging te krijgen in de ziel van het
familiesysteem en in de ziel van de vraagsteller, waardoor
een vastgelopen situatie weer kan gaan stromen.

Waarom wordt er een vergoeding gevraagd
aan representanten?

Het lijkt vreemd. Je bent aanwezig bij een familieopstelling
en wordt gevraagd een bijdrage te leven in de vorm van
het zijn van representant en dan moet je nog betalen ook.
De idee is dat een representant niet voor niets wordt gevraagd om iets of iemand te representeren.
Wat we vaak terug zien is dat een thema op de één of andere manier ook speelde in het leven van de representant. De ervaring leert ook dat representanten en eigenlijk alle aanwezigen, op de één of andere manier baat hebben bij de opstelling door hun aanwezigheid. In de systemisch ordening is het dan van belang dat er balans blijft tussen geven en nemen.

Opgave
Heb je een eigen vraag of thema in te brengen, of wil je jezelf opgeven als representant stuur dan een mail naar innergids@gmail.com

Kosten hulpsteller €75,- Representant €20,-

Handen met verlovingsring
handen vasthouden
handen vasthouden
bottom of page