Alleengeboren Tweelingen

Alleengeboren tweeling of meerling zijn is een ingrijpende gebeurtenis.

Onderzoek heeft aangetoond dat één op de tien zwangerschappen als een tweeling of meerling begint.
Maar dat in de meeste gevallen één of meerdere vruchtjes in een vroeg stadium sterven. 
Wat inhoud dat een grote groep mensen een traumatische gebeurtenis heeft meegemaakt voordat hij/zij geboren werd. De oorzaak van het verdwijnen of verliezen van één of meerdere foetussen is niet bekend.

 

Vaak wordt dit niet opgemerkt door de moeder, af en toe treedt er een bloeding op in de eerste vier tot zes weken van de zwangerschap maar dit is niet altijd het geval. Ook verloskundigen en gynaecologen merken het niet altijd op.

 

De dood van een tweelinghelft heeft een enorme impact op de Alleengeboren tweeling. Hij/zij mist de andere helft. Veel Alleengeboren tweelingen hebben te maken met eenzaamheid, verdriet, schuldgevoel en het gevoel op zoek te zijn naar ‘iets’ en dat niet kunnen vinden.

De band die er al is met de tweeling/meerling is bijzonder en diep.

 

Kenmerken Alleengeboren Tweelingen:

 • Op jonge leeftijd kampen met depressie en chronische vermoeidheid

 • Onverklaarbare Paniekaanvallen

 • Jezelf niet begrijpen

 • Je anders voelen dan anderen

 • Je niet thuis voelen binnen het gezin van herkomst

 • Zeer gevoelig, emoties komen hard binnen

 • Plotseling gekwetst voelen

 • Alles samen willen doen

 • Sterke neiging naar iets zoeken

 • Niet opkomen voor jezelf

 • Niet goed uit je woorden komen en/of te snel willen praten

 • Vaste relatie die steeds stuk loopt

 • Geen relatie aan durven gaan

 • Intens hechten aan persoon of dier
  Hierboven een klein aantal voorbeelden van Alleengeboren Tweelingen kenmerken. De hoeveelheid kenmerken is groot. Meer informatie wordt gegeven tijdens informatiebijeenkomsten en het bewustzijnsweekend.

 

 

Familieopstellingen

In opstellingen zien we regelmatig dat hun lot verbonden is met het volgen van andere doden. Hoe heel je het Verloren tweelinghelft syndroom? Hoe komt wat gescheiden is weer samen? Je kan het nemen van zijn tweelinghelft in zijn hart en ziel niet forceren of af dwingen. Toch kan dit verlies getransformeerd worden tot een  kracht in jouw leven, door middel van een opstelling, met een individuele sessie(s) of traumatherapie (TR-EMI). 

Bewustzijnsweekend Alleengeboren Tweelingen

Tijdens dit bewustzijnsweekend zal er uitleg worden gegeven door een ervaringsdeskundige.

Er zal gewerkt worden met familieopstellingen en er zal ruimte zijn voor delen, herkennen, erkennen en verbinden met elkaar.
Doel:

•Informatie geven over Alleengeboren Tweelingen

•De impact die het heeft op je leven

•Delen van elkaars ervaringen

•Lotgenoten samen brengen

•Hoe om te gaan met het gemis van je broer(s)/zus(sen)

•Erkennen en opnemen van je verloren tweelinghelft

Om deel te nemen aan het bewustzijnsweekend zal er eerst een voorgesprek plaatsvinden.


Voor meer informatie over het bewustzijnsweekend, locatie en data kunt u contact opnemen met Tessa Krapf, via innergids@gmail.com of gebruik ons contactformulier onderaan de site.

Litratuur


Ik wou dat ik twee hondjes was - Aranka Reeuwijk

Alleen en toch samen - Aranka Reeuwijk
Het drama in de moederschoot - Alfred R. Austermann

De verloren tweelinghelft - Alfred R. Austermann
Leven(d) langs de zijlijn het verhaal van Xander - An Bollansée